logo Tự động hóa Az

SIPAKE (SY480) - Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối (Relay Block/Module Relay)

Nhà cung cấp: Tự động hóa Az ✅
Mã sản phẩm: SIPAKE (SY480)
Tình trạng: Còn hàng
468.000₫
Thông số kỹ thuật - Điện áp/Dòng điện định mức: Đầu vào 24 V DC 1 A   Mô tả kỹ thuật: Rơ Le Khối và Kẹp Nối SIPAKE (SY480) là một thiết bị điều khiển điện tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ việc điều khiển chính xác và đáng tin cậy của mạch điện trong nhiều ứng dụng khác nhau. Với...
Hãy gọi Liên hệ 0936348918
Grow - Brilliant Together
Dịch vụ
Miễn phí vận chuyển nội thành
Dịch vụ
Vận chuyển thần tốc trong 2h làm việc
Dịch vụ
Đổi mới ngày đầu 1 đổi 1 nếu lỗi kỹ thuật
Dịch vụ
Đổi trả và bảo hành nhanh chóng
Dịch vụ
Tổng đài kỹ thuật 0936.348.918 hỗ trợ miễn phí

Thông số kỹ thuật
- Điện áp/Dòng điện định mức: Đầu vào 24 V DC 1 A
 

Mô tả kỹ thuật:

Rơ Le Khối và Kẹp Nối SIPAKE (SY480) là một thiết bị điều khiển điện tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ việc điều khiển chính xác và đáng tin cậy của mạch điện trong nhiều ứng dụng khác nhau. Với sự tập trung vào hiệu suất và tính linh hoạt, sản phẩm này cung cấp một loạt các tính năng kỹ thuật giúp nó phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng đa dạng.

Các tính năng chính:

1. Nhiều Kênh Rơ Le: SY480 tích hợp nhiều kênh rơ le, cung cấp tính linh hoạt để điều khiển đồng thời nhiều mạch điện khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống phức tạp nơi cần quản lý nhiều thành phần khác nhau.

2. Khả năng Chịu Dòng Cao: Rơ le khối và kẹp nối này được thiết kế để xử lý tải dòng cao, đảm bảo nó có thể điều khiển và chuyển đổi các thiết bị và hệ thống tiêu thụ năng lượng mạnh mẽ mà không gây quá nhiệt hoặc làm suy giảm hiệu suất.

3. Thiết Kế Kẹp Nối: Sản phẩm có thiết kế kẹp nối, giúp đơn giản hóa quá trình kết nối và kết nối dây điện. Nó cho phép gắn dây điện an toàn và hiệu quả và đảm bảo một cài đặt gọn gàng và ngăn nắp.

4. Tương thích với Đa Dạng Tín Hiệu Đầu Vào: SY480 tương thích với nhiều tín hiệu đầu vào khác nhau, bao gồm tín hiệu analog và kỹ thuật số, giúp nó thích nghi với nhiều tình huống điều khiển khác nhau.

5. Cấu Trúc Bền Bỉ: Được chế tạo để chống chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt, rơ le khối và kẹp nối này được làm từ các vật liệu bền bỉ, chống ăn mòn và duy trì hiệu suất tối ưu theo thời gian.

Ứng dụng:

Rơ Le Khối và Kẹp Nối SIPAKE (SY480) có thể áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm tự động hóa công nghiệp, ô tô, quản lý năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Khả năng xử lý tải dòng cao và cung cấp điều khiển chính xác khiến nó phù hợp cho các nhiệm vụ như điều khiển động cơ, điều khiển ánh sáng và tự động hóa quy trình.

Product Name: Block and Terminal Relay SIPAKE (SY480)

Technical Description:

The Block and Terminal Relay SIPAKE (SY480) is an advanced electrical control device designed to facilitate precise and reliable control of electrical circuits in various applications. With a focus on performance and versatility, this product offers a range of technical features that make it suitable for a wide array of industries and use cases.

Key Features:

1. Multiple Relay Channels: The SY480 incorporates multiple relay channels, providing the flexibility to control multiple electrical circuits simultaneously. This is particularly useful in complex systems where various components need to be managed.

2. High Current Rating: This relay block and terminal relay is engineered to handle high current loads, ensuring it can control and switch power-hungry devices and systems without overheating or compromising performance.

3. Terminal Block Design: The product features a terminal block design, simplifying the wiring and connection process. It allows for secure and efficient attachment of electrical wires and ensures a tidy and organized installation.

4. Versatile Input Compatibility: SY480 is compatible with a wide range of input signals, including analog and digital signals, making it adaptable to various control scenarios.

5. Durable Construction: Built to withstand harsh environmental conditions, this relay block and terminal relay is constructed from durable materials that resist corrosion and maintain optimal performance over time.

Applications:

The SIPAKE (SY480) Block and Terminal Relay finds applications across multiple industries, including industrial automation, automotive, energy management, and more. Its ability to handle high current loads and provide precise control makes it suitable for various tasks such as motor control, lighting control, and process automation.

产品名称: SIPAKE(SY480)继电器模块和端子块

技术描述:

SIPAKE(SY480)继电器模块和端子块是一种先进的电气控制设备,旨在支持各种应用中的精确和可靠的电路控制。该产品注重性能和多功能性,提供一系列技术特性,使其适用于广泛的行业和用例。

主要特点:

1. 多路继电器通道: SY480集成了多个继电器通道,提供了同时控制多个电路的灵活性。这在需要管理多个组件的复杂系统中特别有用。

2. 高电流承受能力: 这个继电器模块和端子块经过精心设计,可以处理高电流负载,确保在不过热或牺牲性能的情况下控制和切换高功率设备和系统。

3. 端子块设计: 该产品采用了端子块设计,简化了布线和连接过程。它允许安全高效地连接电线,确保整洁有序的安装。

4. 广泛的输入兼容性: SY480兼容各种输入信号,包括模拟和数字信号,使其适应各种控制场景。

5. 耐用的结构: 设计用于抵御恶劣环境条件,这个继电器模块和端子块采用耐用的材料制成,抵抗腐蚀,并随时间保持最佳性能。

应用:

SIPAKE(SY480)继电器模块和端子块适用于多个行业,包括工业自动化、汽车、能源管理等。它能够处理高电流负载并提供精确的控制,因此非常适用于诸如电机控制、照明控制和过程自动化等各种任务。

 

Quý khách đăng ký thành viên để nhận các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav