logo Tự động hóa Az

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối (Relay Block/Module Relay)

Nhà cung cấp: Tự động hóa Az ✅
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Tình trạng: Còn hàng
468.000₫
Thông số kỹ thuật   - Điện áp/Dòng điện định mức: Đầu vào 24 V DC 1 A   Tên sản phẩm: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối (Relay Block/Module Relay) Mô tả kỹ thuật: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D là một thiết bị Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối tiên tiến, được thiết kế để cung cấp sự kiểm soát chính xác và...
Hãy gọi Liên hệ 0936348918
Grow - Brilliant Together
Dịch vụ
Miễn phí vận chuyển nội thành
Dịch vụ
Vận chuyển thần tốc trong 2h làm việc
Dịch vụ
Đổi mới ngày đầu 1 đổi 1 nếu lỗi kỹ thuật
Dịch vụ
Đổi trả và bảo hành nhanh chóng
Dịch vụ
Tổng đài kỹ thuật 0936.348.918 hỗ trợ miễn phí


Thông số kỹ thuật  
- Điện áp/Dòng điện định mức: Đầu vào 24 V DC 1 A  

Tên sản phẩm: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối (Relay Block/Module Relay)

Mô tả kỹ thuật:

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D là một thiết bị Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối tiên tiến, được thiết kế để cung cấp sự kiểm soát chính xác và đáng tin cậy cho các mạch điện trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Với khả năng chịu áp suất và tính linh hoạt, sản phẩm này là một phần quan trọng trong hệ thống điều khiển và bảo vệ điện.

Các tính năng chính:

1. Nhiều Kênh Rơ Le: R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D tích hợp nhiều kênh rơ le, cho phép kiểm soát đồng thời nhiều mạch điện khác nhau, giúp tối ưu hóa hệ thống.

2. Khả năng Chịu Dòng Cao: Sản phẩm này được thiết kế để chịu tải dòng cao, đảm bảo khả năng kiểm soát các thiết bị và hệ thống năng lượng mạnh mẽ mà không gây quá nhiệt.

3. Thiết Kế Đầu Cuối: R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D có thiết kế đầu cuối tiện lợi, giúp việc kết nối và kẹp dây điện trở nên dễ dàng và hiệu quả.

4. Tương thích Đa Dạng Tín Hiệu Đầu Vào: Sản phẩm này tương thích với nhiều loại tín hiệu đầu vào, bao gồm cả tín hiệu analog và kỹ thuật số, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

5. Cấu Trúc Bền Bỉ: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D được chế tạo bằng các vật liệu bền bỉ, kháng ăn mòn và có khả năng duy trì hiệu suất tối ưu trong thời gian dài, thậm chí trong môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng:

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - Rơ Le Khối/Rơ Le Đầu Cuối là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp như tự động hóa công nghiệp, ô tô, quản lý năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Khả năng chịu dòng cao và kiểm soát chính xác giúp nó phù hợp cho nhiều nhiệm vụ như điều khiển động cơ, điều khiển ánh sáng và tự động hóa quy trình.

 

Technical Description:

The IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D is an advanced Relay Block/Module Relay device designed to provide precise and reliable control of electrical circuits in various industrial applications. With its high-pressure tolerance and flexibility, this product is an essential part of electrical control and protection systems.

Key Features:

1. Multiple Relay Channels: The R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D integrates multiple relay channels, allowing simultaneous control of multiple electrical circuits, optimizing system performance.

2. High Current Rating: This product is designed to handle high current loads, ensuring the ability to control powerful devices and energy systems without overheating.

3. Terminal Block Design: The R4T

- YC features a convenient terminal block design, making wire connection and clamping easy and efficient.

4. Versatile Input Compatibility: This product is compatible with various types of input signals, including analog and digital signals, suitable for various applications.

5. Durable Construction: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D is built with durable materials, corrosion-resistant, and capable of maintaining optimal performance over an extended period, even in harsh environments.

Applications:

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - Relay Block/Module Relay is an ideal choice for industries such as industrial automation, automotive, energy management, and more. Its high current tolerance and precise control make it suitable for tasks such as motor control, lighting control, and process automation.

 

技术说明:

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D是一款先进的继电器块/模块继电器设备,旨在提供对各种工业应用中的电路进行精确和可靠控制。具有高耐压能力和灵活性,此产品是电气控制和保护系统的重要组成部分。

主要特点:

1. 多个继电器通道: R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D集成了多个继电器通道,允许同时控制多个电路,优化系统性能。

2. 高电流额定值: 该产品设计用于处理高电流负载,确保能够在不过热的情况下控制强大的设备和能源系统。

3. 端子块设计: R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D采用方便的端子块设计,使电线连接和夹紧变得简单高效。

4. 多功能输入兼容性: 该产品兼容各种输入信号类型,包括模拟和数字信号,适用于各种应用。

5. 耐用结构: IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D采用耐用材料制造,抗腐蚀,能够在长期内保持最佳性能,即使在恶劣环境下也是如此。

应用:

IOLink R4T-YC/R4T-16P-S/F4T-G6DS/R4T-G6D - 继电器块/模块继电器是工业自动化、汽车、能源管理等行业的理想选择。其高电流容限和精确控制使其适用于电机控制、照明控制和工艺自动化等任务。

Quý khách đăng ký thành viên để nhận các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav