logo Tự động hóa Az

Altiva Lift - Schneider Electric

Nhà cung cấp: Tự động hóa Az ✅
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Xem thông tin kỹ thuật tại (pdf): Tài Liệu Hướng Dẫn Thông tin về Thang máy Altivar Biến tần cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ (có hoặc không có bộ mã hóa) Phạm vi từ 200/240 V - 27 A đến 66 A Phạm vi từ 380/480 V - 10 A đến 48 A Lợi ích tối đa cho tất cả người dùng...
Grow - Brilliant Together
Dịch vụ
Miễn phí vận chuyển nội thành
Dịch vụ
Vận chuyển thần tốc trong 2h làm việc
Dịch vụ
Đổi mới ngày đầu 1 đổi 1 nếu lỗi kỹ thuật
Dịch vụ
Đổi trả và bảo hành nhanh chóng
Dịch vụ
Tổng đài kỹ thuật 0936.348.918 hỗ trợ miễn phí

Xem thông tin kỹ thuật tại (pdf):

Tài Liệu Hướng Dẫn

Thông tin về Thang máy Altivar

Biến tần cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ (có hoặc không có bộ mã hóa)

 • Phạm vi từ 200/240 V - 27 A đến 66 A
 • Phạm vi từ 380/480 V - 10 A đến 48 A

Lợi ích tối đa cho tất cả người dùng Đối với khách đi thang máy:

 • Khởi động và dừng mượt mà
 • Hoạt động êm ái
 • Tốc độ tối ưu lên đến tối thiểu (thời gian chờ đợi tối thiểu)
 • Dừng chính xác
 • Hoạt động yên lặng

Đối với kỹ thuật viên dịch vụ:

 • Công cụ giao tiếp phù hợp cho từng ứng dụng (PC, thiết bị đầu cuối hiển thị đồ họa từ xa, và Simple Loader®)
 • Dễ dàng bảo trì với menu theo dõi, bao gồm khoảng cách di chuyển, số lần di chuyển, vv., và chẩn đoán lỗi (khoảng cách di chuyển thang máy, điện áp đường dây, dòng điện động cơ, vv.)

Đối với chủ tòa nhà:

 • Giảm mòn máy móc do chạy êm hơn
 • Tiết kiệm năng lượng hơn do tiêu thụ điện năng thấp hơn của hệ thống truyền động

Variable speed drive for synchronous and asynchronous motors (with or without encoder)
- Range from 200/240 V - 27 A to 66 A
- Range from 380/480 V - 10 A to 48 A

Maximum benefits for all users
For elevator passengers:
- Smooth start and stop
- Quiet operation
- Minimum speed to the top (minimum waiting time)
- Precise stopping
- Silent operation

For service technicians:
- Communication tools suitable for each application (PC, end-of-line graphical display remote, and Simple Loader®)
- Easy to maintain with a menu-driven interface, including travel distance count, number of trips, etc., and fault diagnosis (elevator travel distance, line voltage, motor current, etc.)

For building owners:
- Reduced wear and tear on machinery due to smoother operation
- More energy savings due to lower electricity consumption of the drive system

**关于Altivar升降机的数据**

为同步和异步电机提供变速驱动(带或不带编码器)
- 200/240 V范围 - 27 A至66 A
- 380/480 V范围 - 10 A至48 A

为所有用户提供最大利益
对于乘坐电梯的乘客:
- 平稳启动和停止
- 安静运行
- 最小至顶部速度(最小等待时间)
- 精准停止
- 安静运行

对于服务技术人员:
- 适合每个应用的通信工具(PC,线尾图形显示遥控器,以及Simple Loader®)
- 通过菜单驱动界面易于维护,包括行程计数,行程次数等,以及故障诊断(电梯行程距离,线路电压,电机电流等)

对于建筑物所有者:
- 由于操作更平稳,减少了机械磨损
- 由于驱动系统电力消耗降低,节省更多能源

 

Quý khách đăng ký thành viên để nhận các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav